Javno naročilo: Nakup avtomobila in kombija

datum: 24.04.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo »Nakup avtomobila in kombija«.

 Javno naročilo »Nakup avtomobila in kombija« je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava - pod številko JN003948/2017-W01, objavljeno 24. 4. 2017.

Rok za oddajo ponudbe je 8. 5. 2017, do 9. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 28. 4. 2017, do 9. ure.

Razpisna dokumentacija

Popravek osnutka pogodbe 

Ponudnike obveščamo, da je naročnik spremenil tehnične specifikacije za sklop 2, kot izhaja iz objavljenega popravka. Zaradi tega je spremenil tudi rok za predložitev ponudb in za odpiranje prejetih ponudb, kot izhaja iz objave direktna povezava JN003948/2017-K02 z dne 5. 5. 2017.

Popravek tehničnih specifikacij za sklop 2