Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe za prostor na Gregorčičevi 20

datum: 19.04.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe za prostor na Gregorčičevi 20 v Ajdovščini.

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina  namerava skleniti neposredno najemno pogodbo, s katero bo  oddala zainteresiranemu uporabniku v najem prostor št. 20, 21 in 22, v izmeri 7,40 m², 19,20 m² in 4,20 m², na naslovu Gregorčičeva 20 v Ajdovščini.

Pogodbeno razmerje za uporabo zgoraj navedene nepremičnine se sklepa za nedoločen čas in z odpovednim rokom 3 mesece, najemnina pa se bo obračunala skladno s skladno s Pravilnikom  o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008).

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-16/2016-5

Datum:   19. 4. 2017       

Namera