Javno naročilo: Investicijsko vzdrževanje javnih poti v letu 2017

datum: 07.04.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Investicijsko vzdrževanje javnih poti v letu 2017.

 Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje javnih poti v letu 2017 je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava - pod številko JN002885/2017-W01, objavljeno 7. 4. 2017.

Rok za oddajo ponudbe je 25. 4. 2017, do 9. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 14. 4. 2017, do 12. ure.

Razpisna dokumentacija

Popis

Popravek popisa, 18. april 2017