Javno naročilo: Izgradnja kanalizacije in vodovoda Čohi

datum: 04.04.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Izgradnja kanalizacije in vodovoda Čohi.

 Javno naročilo Izgradnjo kanalizacije in vodovoda Čohi je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava - pod številko JN002675/2017-B01, objavljeno 4. 4. 2017.

Rok za oddajo ponudbe je 8. 5. 2017, do 9. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 21. 4. 2017, do 12. ure.

Razpisna dokumentacija

Popis del za kanalizacijo

Popis del za vodovod

ESPD obrazec

Načrti

Naročnik objavlja popravek dela razpisne dokumentacije ter obrazce v wordovem formatu: 

Popravek dela dokumentacije

Obrazec docx