Prvi koraki za nadaljevanje gradnje na Ribniku

datum: 10.03.2017
kategorija: Novice

Občinski svet se je na včerajšnji seji med drugim seznanil z načrtovanim nadaljevanjem stanovanjske gradnje na Ribniku. Gradivo je bilo že javno razgrnjeno, v torek je bila še javna obravnava.

Območje, ki je bilo že dlje časa rezervirano za blokovsko gradnjo, meri 3,5 ha in je omejeno z Domom starejših občanov ter stanovanjskima soseskama Ribnik in Kresnice, proti Žapužam so zelene površine, na jugozahodu ga omejuje regionalna cesta. Ker gre za večje območje, terja celovit pristop ter skupno reševanje infrastrukture. Glavni dovoz v sosesko je preko ulice Milana Klemenčiča, sedaj slepi krak Bevkove ulice se podaljša v krožno povezavo. Parkirne površine so za stanovalce predvidene v kletnih etažah, zunaj je le omejeno število parkirišč za obiskovalce, tako da se čim več prostora med stavbami nameni parkovni zasaditvi. Višina blokov se prilagaja sedanji gradnji, s tem da so najvišje zgradbe bližje regionalni cesti in se postopno znižujejo proti vrtcu Ribnik.

Svetniki so opozorili, da je treba ohraniti dovolj prostora za morebitno širitev Doma starejših občanov, ki bo moral zaradi spremenjenih normativov v sedanjih prostorih zmanjšati število postelj oziroma oskrbovancev. Podobne pripombe so bile podane tudi na javni obravnavi, pri čemer načrtovalci niso naklonjeni previsoki koncentraciji ene starostne skupine na enem mestu – tako kot sta v mestu dve šoli in dva večja vrtca, bi bilo nov dom za starejše smiselno zgraditi na drugem koncu mesta.

Po ureditvi vse potrebne infrastrukture za celo sosesko naj bi z gradnjo prvega stolpiča začela občina v povezavi s Stanovanjskim skladom RS, za nadaljevanje gradnje pa bo občina skušala privabiti zasebne investitorje.