Obvestilo o končanem javnem natečaju

datum: 03.03.2017
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "višji svetovalec za nepremičnine občine" v občinski upravi Občine Ajdovščina.

 Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec za nepremičnine občine« v občinski upravi Občine Ajdovščina, Oddelku za okolje in prostor, ki je bil 10. 1. 2017 objavljen na spletnih straneh Občine Ajdovščina in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbrana kandidatka Barbara Regulj. 

Na javni natečaj je prispelo 32 prijav, vse v predpisanem roku. V izbirni postopek se je na podlagi meril določenih v postopku javnega natečaja, v prvo fazo izbora uvrstilo 23 kandidatov, ki so izpolnjevali pogoje izobrazbe in delovnih izkušenj. Ti kandidati so bili dne 31.1.2017 povabljeni k pisnemu preverjanju znanja iz področja lokalne samouprave in področja nepremičnin. Pet najvišje točkovanih kandidatov, ki so morali doseči vsaj 50% vseh možnih točk, je bilo povabljenih na razgovor pred strokovno komisijo, ki je točkovala samoiniciativnost in samokritičnost ter širino delovnih izkušenj, ki so bile mnenju komisije najpomembnejše za zasedbo delovnega mesta.

Izbrana kandidatka ima ustrezno izobrazbo in izpolnjuje vse ostale predpisane pogoje za zasedbo delovnega mesta. V natečajnem postopku je na pisnem testu zbrala najvišje število, od vseh povabljenih kandidatov, prav tako je bil njen razgovor ovrednoten z največ točkami, zato se je izkazala kot strokovno najprimernejša kandidatka.  

Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v svoji prijavi in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka. Kandidati lahko zaprosilo za vpogled v podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in gradiva javnega natečaja, pošljejo na e-naslov: obcina@ajdovscina.si.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin