Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi prostora v k.o. Ajdovščina

datum: 22.02.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi prostora v k.o. Ajdovščina.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno pogodbo o brezplačni uporabi z  javnim zavodom Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva 1A,  5270 Ajdovščina, za namene izvajanja njihove dejavnosti- to je izvedbe praktičnega dela izobraževalnega usposabljanja Osnove suhomontažne gradnje, oddajo v neodplačno uporabo prostori v pritličju objekta na naslovu Cesta 5. maja 4 (bivši SDK). 

Uporabnik je dolžan poravnati obratovalne stroške in druge stroške, ki bodo skladno s 54. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti določeni v pogodbi. 

Prostor se odda v  uporabo za obdobje, ki je en dan krajše od treh mesecev. 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 3528-3/2017

Datum:   22.2. 2017

Namera