Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina

datum: 15.02.2017
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe za prodajo betonskih in lesenih stebrov na starem daljnovodu Skuk.

 Na podlagi 8. in 23. člena v zvezi z 33. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila, objave, razpisi / Druge javne objave, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno prodajno pogodbo za betonske in lesene stebre na starem daljnovodu Skuk (4 natezni betonski stebri, 10 nosilni ojačani betonski stebri, 8 leseni stebri, vsi višine okrog 12m). Ocenjena vrednost premoženja je 5.000 € neto.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim kupcem, po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.  Morebitni drugi interesenti v tem roku priglasijo svoj interes za nakup.

 

ŽUPAN Tadej Beočanin

Po pooblastilu št. 032-3/2014

z dne 11.11.2014

Podžupan Mitja Tripković

Namera o prodaji betonskih stebrov