Povabilo k sodelovanju

datum: 14.02.2017
kategorija: Druge javne objave

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2017 (Uradni list RS, št. 82/2016) Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju kreditov po subvencionirani obrestni meri.

 Pogoji, pod katerimi se banke vabi k sodelovanju so naslednji:

a. Krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0.

2. Višina subvencije: 

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je višina subvencije 50.000 eur;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je višina subvencije 37.000 eur. 

3. Najnižja kreditna masa:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je najnižja kreditna masa 753.000 eur;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je najnižja kreditna masa 290.000 eur. 

4. Odplačilna doba:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je odplačilna doba 5 let;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je odplačilna doba 10 let. 

5. Moratorij na odplačevanje kredita: do 31. 12. 2017. 

6. Stroški odobritve: do 75 € ne glede na višini kredita.

7. Stroški vodenja kredita: do 0,2% od stanja kredita enkrat letno.

b. Krediti za investicije v kmetijstvu

1. Ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0. 

2. Višina subvencije. 

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je višina subvencije 10.000 eur;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je višina subvencije 5.000 eur. 

3. Najnižja kreditna masa:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je kreditna masa 145.000 eur;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je kreditna masa 32.000 eur. 

4. Odplačilna doba:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je odplačilna doba 5 let;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je odplačilna doba 10 let. 

5. Moratorij na odplačevanje kredita: do 31.12.2017. 

6. Stroški odobritve: do 75€ ne glede na višini kredita. 

7. Stroški vodenja kredita: brez stroškov vodenja.

Banke, ki bodo sprejele vabilo za sodelovanje pod navedenimi pogoji, to potrdijo z oddajo izpolnjene in podpisane izjave, ki je v prilogi povabila. Izjavo banke pošljejo v zaprti kuverti s pripisom »izjava za sodelovanje pri dodeljevanju kreditov« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina do 28.2.2017.

Z bankami, ki bodo oddale izjave bodo sklenjene pogodbe o sodelovanju. Vzorci pogodb so priloge povabilu.

Občina Ajdovščina

Povabilo bankam k sodelovanju