Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Brje

datum: 15.11.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Brje.

  

Številka: 35024-55/2016

Datum:  15. 11. 2016

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 86/1075/1247/13 – ZDU-1G, 50/1490/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičninah v lasti občine, in sicer na parcelah št. 3533/4, 3533/5 in 1667 k.o. 2395 Brje:

Služnostna pravica za vgradnjo, obstoj, obnovo in vzdrževanje greznice in  cevi, pri čemer del greznice poseže  v parcelo 3533/4  k.o. 2395 Brje v obsegu cca 8,5m2, del greznice poseže v parc. št. 3533/5 k.o. 2395 Brje v obsegu cca 17,5m2 , v isto parcelo poseže odvodna cev v dolžini cca9m in širini 1m, nadalje pa odvodna cev poseže še v dolžini cca 15m in širini 1m v parcelo 1667, kot vse izhaja iz skice, za nedoločen čas, v korist vsakokratnega lastnika parcele *78 k.o. 2395 Brje.

V primeru spremembe katastrskega stanja od objave te namere do priprave pogodbe, se bodo v pogodbi podatki o parcelah ustrezno popravili.

 

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera z grafično prilogo