Vabljeni na delavnice projekta »LIFE ViVaCCAdapt«

datum: 26.10.2016
kategorija: Novice

V okviru projekta »LIFE ViVaCCAdapt« vabimo vse kmetovalce, ki svoje površine oz. kmetijske kulture namakajo, da pristopijo k aktivnostim v projektu in podajo soglasje za vgradnjo merilnih naprav (tenziometrov) na svoje površine. Istočasno vabimo kmetovalce, da se v okviru vgradnje naprav udeležijo tudi dveh delavnic, namenjenih nadgradnji znanja o strokovno pravilnem namakanju.

 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta skupaj z Občino Ajdovščina, Razvojno Agencijo ROD Ajdovščina, Hidrotehnik d.d., Inštitutom za vode RS in podjetjem BO-MO d.o.o. v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt izvaja aktivnosti, vezane na vgradnjo naprednih merilnih naprav za spremljanje vlage v tleh ter oblikovanja priporočil za izvajanje optimalnega namakanja kmetijskih kultur.

 

Preveč namakanja lahko povzroči pretirano spiranje hranil iz talnega profila in potencialno onesnaženje vodnih virov, pretiran pritisk na vodne vire in slabšo kakovost pridelka. Premalo namakanja pomeni slabo izkoriščenost namakalnega sistema in potencialno manjši in manj kakovosten pridelek. 

Izobraževanji bosta potekali v novembru 2016 in 2017 ter sta za kmete brezplačni. 

Vabilo na delavnice projekta LIFE ViVaCCAdapt