Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Velike Žablje

datum: 17.10.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Velike Žablje.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno menjalno pogodbo, pri čemer odsvoji parc. št. 1807/6 (79 m2), parc. št. 1807/4 (12 m2) in parc. št. 1807/3 (75 m2), vse k.o. 2394 Velike Žablje, in pridobi parc. št. 1391/5 (161 m2), k.o. 2394 Velike Žablje.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

                                                                                                                           ŽUPAN

                                                                                                               Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 7113-3/2013

Datum:  17. 10. 2016

Namera