Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Budanje

datum: 04.10.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Budanje, za potrebe vgradnje, obnove in vzdrževanja infrastrukture.

Številka: 35024-53/2016

Datum:  4. 10. 2016

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 86/1075/1247/13 – ZDU-1G, 50/1490/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parceli št. 2469/4 k.o. 2379 Budanje:

 - služnostna pravica za vgradnjo, potek, obnovo in vzdrževanje cevi za dovod vode iz bližnjega vodovodnega zajetja, v dolžini cca 3,05m in širini 1m, kot izhaja iz priložene skice, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 63/3 k.o. 2379 Budanje, za nedoločen čas.

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera