Dokončna prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina v najem

datum: 22.09.2016
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja dokončno prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina v najem.

Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 

 Trenutno je na voljo 7 neprofitnih stanovanj, ki bodo dodeljena prvim sedmim upravičencem iz te liste. Dokončna prednostna lista za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina v najem ostaja v veljavi največ do naslednjega javnega razpisa, vendar ne več kot eno leto od objave te liste na spletni strani Občine Ajdovščina.

Ta dokončna prednostna lista se bo upoštevala tudi za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času njene veljavnosti izpraznjena ali na novo pridobljena.

Upravičencem, ki jim bodo dodeljena stanovanja bodo izdana obvestila o dodelitvi stanovanja, nakar bodo s strani KSD Ajdovščina pozvani k podpisu najemne pogodbe.