Predlog dokumenta Strategija razvoja turizma Vipavske doline na območju občin Ajdovščina in Vipava

datum: 19.09.2016
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina, Občina Vipava, Zavod za razvoj turizma TRG Vipava ter Razvoja agencija ROD Ajdovščina smo v preteklih mesecih pripravili dokument z naslovom Strategija razvoja turizma Vipavske doline na območju občin Ajdovščina in Vipava 2016 – 2030 (v nadaljevanju Strategija) ki predstavlja strateški plan razvoja turizma od leta 2016 do leta 2030 na območju občin Ajdovščina in Vipava.

 V proces oblikovanja Strategije so bili vključeni tudi ostali  deležniki, ki razvijajo turizem na območju obeh občin oziroma delujejo v panogi turizma. Strategija narekuje smernice razvoja turizma do leta 2030. Namenjena bo strokovnim delavcem na področju turizma, lokalnim ponudnikom produktov in storitev ter širšemu lokalnemu prebivalstvu, ki bo v razvoj turizma vpleten.

 

Strategija razvoja turizma Vipavske doline na območju občin Ajdovščina in Vipava 2016 - 2030 (predlog) 

Akcijski načrt 2016 - 2019 

Ker bi v proces oblikovanja Strategije in nadaljnjega razvoja turizma v Vipavski dolini radi vključili mnenje lokalnega prebivalstva, vas prosimo, da Strategijo preberete ter preko spletene ankete podate svoje mnenje in ideje za dopolnitev tega strateškega dokumenta.

Do spletne ankete lahko dostopate preko spodnjega linka.

https://www.1ka.si/a/103077

Vaša mnenja bomo zbirali do vključno 30. septembra 2016. 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!