Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Vipavski Križ

datum: 06.09.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Vipavski Križ.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/1142/1224/13 in 10/14), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno prodajno pogodbo za nepremičnino parc. št. 2765/20 k.o. 2391 Vipavski Križ (29 m2).

Ocenjena vrednost nepremičnine, ki se prodaja (zemljišča) je 30 €/m2 neto. Kupec bo dolžan poravnati tudi davke in stroške.

Pogodba bo z zainteresiranim kupcem sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina. V tem roku lahko osebe, ki so zainteresirane za nakup, podajo svojo  prijavo.

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-97/2015-11

Datum:   6. 9. 2016

Namera z grafično prilogo