Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Ajdovščina

datum: 19.08.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Ajdovščina, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja telekomunikacijskega voda.

Številka: 35024-40/2016-2

Datum: 17. 8. 2016

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 1082/1 k.o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje telekomunikacijskega voda v dolžini 32,00 m in širini 0,50 m;

za čas obratovanja infrastrukture in v korist vsakokratnega izvajalca dejavnosti sistemskega operaterja infrastrukture.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Po pooblastilu št. 032-3/2014

z dne 11.11.2014

Podžupan

Mitja Tripković

Namera - služnostna pravica v k.o. Ajdovščina