Zaprtje javnega povabila

datum: 12.08.2016
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina zapira javno povabilo delodajalcem za sofinanciranje prispevka delodajalca na plače.

Številka: 41031-08/2016

Datum: 11. 8. 2016

Zaprtje javnega povabila delodajalcem za sofinanciranje prispevka delodajalca na plače, zaposlenim na novo ustvarjenih delovnih mestih v Občini Ajdovščina.

Javno povabilo delodajalcem za sofinanciranje prispevka delodajalca na plače, zaposlenim na novo ustvarjenih delovnih mestih v občini Ajdovščina, se v skladu z določili 9. poglavja povabila, zapre.

 Župan

Tadej Beočanin