Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Šmarje

datum: 03.08.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Šmarje

Številka: 478-17/2016

Datum: 3. 8. 2016

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Šmarje.

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno menjalno pogodbo, pri čemer odsvoji parc. št. 3858/1 k.o. 2396 Šmarje (81 m2) in pridobi parc. št. 3834 (2715 m2) in 3835 (392 m2), obe k.o. 2396 Šmarje.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

Župan

Tadej Beočanin l.r.