Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Ajdovščina

datum: 23.06.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno menjalno pogodbo z Republiko Slovenijo, glede premoženja s katerim upravlja Ministrstvo za pravosodje, pri čemer odsvoji nepremičnino ID znak 2392-244-8 (poslovni prostor na Gregorčičevi 28) in pridobi nepremičnine z ID znaki 2392-80-6, 2390-80/7, 2392-80-8 (poslovni prostori na Gregorčičevi 21) in parc. š.t 493/1 k.o. 2392 Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-211/2007

Datum:  23. 6. 2016

Namera - neposredna menjalna pogodba v k.o. Ajdovščina