Javno naročilo: Prevozi učencev v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019

datum: 15.06.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb na javno naročilo Prevozi učencev v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019.

 Občina Ajdovščina je objavila javno naročilo Prevozi učencev v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019 na Portalu javnih naročil, pod zaporedno številko: JN002611/2016-B01 in v Uradnem listu EU, pod zaporedno številko 2016/S 114-202581. 

Rok za oddajo ponube je 19. 7. 2016, do 9. ure, na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 

Ponudniki lahko zastavljate vprašanja naročniku le pisno, preko portala javnih naročil, do vključno 11. 7. 2016,  do 14. ure. 

Dokumentacija v zvezi z oddajo JN