Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Vrtovin

datum: 23.05.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Vrtovin.

 Številka: 35024-1/2015-4

Datum: 23.5.2016

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer:

na parceli št. 1264/13 k.o. 2383 Vrtovin:

-       služnostna pravica poseganja napušča v zračni prostor na severni strani objekta v dolžini 4,56 m in širini 0,25 m ter v dolžini 9,45 in maksimalni širini 0,21 m, na vzhodni strani objekta v dolžini 8,98 m in širini 0,40 m, na južni strani v dolžini 1,88 m in širini 1,29 m. Skupna površina poseganja napušča je 7,93 m2;

-       služnostna pravica poseganja žleba v zračni prostor na severni strani objekta v dolžini 4,53 m in širini 0,12 m ter v dolžini 9,70 m in širini 0,12 m, na južni strani objekta v dolžini 3,51 m in širini 0,12 m. Skupna površina poseganja žleba je 2,13 m2;

-       služnostna pravica poseganja vertikalnega žleba v premeru 110 mm ter skupni površini 0,01 m2;

-       služnostna pravica poseganja meteorne kanalizacije v dolžini 9,12 m in širini 0,5 m ter skupne površine 4,56 m2;

-       služnostna pravica poseganja balkona v dolžini 0,63 m in širini 0,89 m ter skupni površini 0,28 m2;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 2164/8, *175, *177, 2164/15, vse k.o. 2383 Vrtovin.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera