Javno naročilo: Vodovod za poslovno cono

datum: 09.05.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo: Vodovod za poslovno cono SGG.

 Javno naročilo Vodovod za poslovno cono SGG je objavljeno na portalu javnih naročil, pod številko JN001073/2016-B01, objavljeno dne 9.5.2016. 

Objava javnega naročila 

Rok za oddajo ponudbe je 25. 5. 2016, do 9. ure.  

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 18. 5. 2016.   

 Razpisna dokumentacija 

Popis del