Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina

datum: 05.05.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina, v najem oddaja pokrit tržnični prostor.

 Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina odda v najem pokriti tržnični prostor na naslovu Lokarjev drevored, za namene dejavnosti prodaje živil.

Rok za priglasitev interesentov (ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje živil) za najem je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Izklicna mesečna najemnina je določena na podlagi Pravilnika o oddajanju nepremičnino najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008).

 Z interesenti za najem, ki bodo svoj interes prijavili v 15-dnevnem roku po objavi te namere,  bodo opravljena pogajanja o najemnini (pogajanja nad izklicno ceno).  Najemnik bo dolžan poravnati tudi vse obratovalne in druge stroške.

Za morebitne informacije se lahko obrnete na (05) 36 5 91 17 (Vida Šuštar).

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-1/2016

Datum:   5. 5. 2016                                                                                                       

Namera - pokrit tržnični prostor