Namera o neposredni prodaji lesa v Gojačah

datum: 11.04.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o neposredni prodaji lesa na zemljišču v k.o. Gojače.

 Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14) na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO
o neposredni prodaji lesa na zemljišču s parc. št. 1479/1, k.o. 2385 Gojače, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-2507-A007/16, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se dovoli posekati 13 dreves gradna in 89 dreves črnega gabra, les katerih se proda. Proda se neto količina 8,61 m³, ocenjena vrednost lesa je 212,61 € z DDV. 

Posel bo sklenjen po 15-dnevnem roku objave te namere.

 župan

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 3502-7/2016

Datum:  8. 4. 2016

Namera o neposredni prodaji lesa