Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Podkraj

datum: 01.04.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Podkraj.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno menjalno pogodbo, pri čemer odsvoji parc. št. 631/6 k.o. Podkraj in pridobi parc. št. 225/1 k.o. Podkraj. Obe parceli sta enake površine, to je 35m2.

Ocenjena vrednost vsake izmed nepremičnin je 22€.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

                                                                                                                          ŽUPAN

                                                                                                               Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-72/2016

Datum:   31.3.2016

Namera - neposredna menjalna pogodba v k.o. Podkraj