Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Podkraj

datum: 17.03.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Podkraj.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno prodajno pogodbo za nepremičnini parc. št. 648/14 (6 m2) in 648/15 (15 m2), obe k.o. 2375 Podkraj.

Ocenjena vrednost nepremičnin je 8 evrov za m2 neto.

Pogodba bo z zainteresiranim kupcem sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina. V tem roku lahko osebe, ki so zainteresirane za nakup, podajo svojo  prijavo.

 

 ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-6/2016

Datum:   17. 3. 2016

Namera - prodajna pogodba k.o. Podkraj