Informativno povabilo bankam k sodelovanju

datum: 10.02.2016
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju stanovanjskih kreditov, kreditov za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in kreditov za investicije v kmetijstvu po subvencionirani obrestni meri.

Številka: 403-1/2016
Datum: 10.2.2016

INFORMATIVNO POVABILO K SODELOVANJU

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/2015) in pooblastila Občina Vipava, št. 302-1/2016, z dne 10. 2. 2016, Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju stanovanjskih kreditov, kreditov za spodbujanje razvoja malega
gospodarstva in kreditov za investicije v kmetijstvu po subvencionirani obrestni meri.

Pogoji, ki jih banke upoštevajo pri pripravi in oddaji informativne ponudbe za sodelovanje, so
naslednji:
1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce:
- stanovanjski krediti : obrestna mera za kreditojemalca je EURIBOR + 0;
- krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva: obrestna mera za kreditojemalca je EURIBOR + 0;
- krediti za investicije v kmetijstvu: obrestna mera za kreditojemalca je EURIBOR + 0;

2. višina subvencije:
- stanovanjski krediti : 87.300,00€
- krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva: 47.300,00€ Občina Ajdovščina in 32.000,00€ Občina Vipava, skupaj 79.300,00€
- krediti za investicije v kmetijstvu: 15.000,00€

3. odplačilna doba:
- stanovanjski krediti : 10 let;
- krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva:

          a. za kredite za nakup premičnin (ne glede na višino kredita) ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 EUR je odplačilna doba 5 let in višina subvencije 39.650,00€;
           b. za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 EUR je odplačilna doba 10 let in višina subvencije 39.650,00€.

- krediti za investicije v kmetijstvu:

           a. za kredite za nakup premičnin (ne glede na višino kredita) ter kredite za nakup, oziroma izgradnjo nepremicnin do višine kredita 25.000 EUR je odplačilna doba 5 let in višina subvencije 11.000,00€;
           b. za kredite za nakup, oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 EUR je odplačilna doba 10 let in višina subvencije 4.000,00€.

4. moratorij na odplačevanje kredita:
- stanovanjski krediti : ni moratorija
- krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva: do 31. 12. 2016
- krediti za investicije v kmetijstvu: do 31. 12. 2016

5. rok za oddajo informativne ponudbe: 16. 2. 2016.

Informativna ponudba naj vsebuje:

1. višino obrestne mere po kateri je banka pripravljena sodelovati;
2. informativni izračun kreditne mase.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na številki 05 36 59 116.

Banke naj informativno ponudbo pošljejo v roku iz četrte točke pogojev, v zaprti kuverti, s pripisom »informativna ponudba za sodelovanje«, na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.


Občina Ajdovščina

Informativno povabilo k sodelovanju