Prodaja službenih vozil - namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 09.02.2016
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dveh službenih vozil.

Številka: 478-16/2016

Datum: 9.2.2016

 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dveh službenih vozil, ki sta navedeni v nadaljevanju. Ta namera bo objavljena na uradni spletni strani Občine Ajdovščina 16 dni, in sicer od 9.2.2016 do vključno 24.2.2016.

1) VOLKSWAGEN GOLF 1,4 TRENDLINE

OSEBNO VOZILO ZNAMKE: VOLKSWAGEN, tip  GOLF 1,4 TRENDLINE

LETO IZDELAVE: 1999

DATUM PRVE REGISTRACIJE: 16.7.1999

ŠTEVILKA ŠASIJE: WVWZZZJZYD042916

DELOVNA PROSTORNINA MOTORJA: 1390

MOČ MOTORJA: 55 kW

VRSTA GORIVA: bencin

TIP MOTORJA: AHW (euro 2)

OBLIKA ALI NAMEN KAROSERIJE: 303 limuzina

ŠTEVILO SEDEŽEV: 5

BARVA: bela

Vozilo je vozno z manjšimi okvarami:

-         nedostopen centralni računalnik - potrebna zamenjava

-         centralno zaklepanje ne dela

-         abs ne dela

-         dvižni mehanizem sovoznikove šipe ne dela

-         občasne hibe zaganjača

-         zaradi neuporabe vozila je verjetno prazen akumulator.

Vozilo je pred velikim servisom z menjavo jermenov, vodne črpalke, napenjalcev..

2) HYUNDAI GALLOPER WAGON 2,5TDI

OSEBNO VOZILO ZNAMKE: HYUNDAI, tip  GALLOPER WAGON 2,5TDI

TOVARNIŠKA ŠIFRA: (H221-L2BHMB2A2)

LETO IZDELAVE: 2001

DATUM PRVE REGISTRACIJE: 14.9.2001

ŠTEVILKA ŠASIJE: KMXKPE1CP1U428454

DELOVNA PROSTORNINA MOTORJA: 2476

MOČ MOTORJA: 73kw

VRSTA GORIVA: D - diesel - plinsko olje D2

TIP MOTORJA: D4BH

OBLIKA ALI NAMEN KAROSERIJE: AA limuzina (zaprt terenski)

ŠTEVILO SEDEŽEV: 5

BARVA: E7B

Vozilo je vozno z večjimi okvarami:

-         iztrošene vse štiri pneumatike

-         iztrošena sklopka

-         štirikolesni pogon ne dela

-         prenosni kardan je okvarjen

-         okvarjena je zapora diferenciala (mogoče več)

-         okvarjen diferencialni prenos

-         hladilnik pušča

-         prerjavelo podvozje.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake vozila.

Vse stroške v zvezi z vozilom, ki nastanejo po oddaji ponudbe, krije ponudnik.

 

MOŽNOST OGLEDA:

Vozili si je mogoče ogledati dne 17. 2. 2016 od 15. do 17. ure, po predhodni prijavi g. Boštjanu Lemutu na tel. št. 041 613 302.

NAČIN KANDIDIRANJA ZA ODKUP VOZILA:

Vozila se bodo prodala najugodnejšemu ponudniku. Prodaja se izvede po načelu videno – kupljeno.

Izklicna cena vozila VOLKSWAGEN GOLF 1,4 TRENDLINE: 300 EUR.

Izklicna cena vozila HYUNDAI GALLOPER WAGON 2,5TDI: 550 EUR.

 

NAČIN ODDAJE PONUDBE:

Za vsako od vozil oddate ponudbo na obrazcu PONUDBA ZA ODKUP VOZILA, ki je priložen v priponki. Ponudbo oddate v zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP VOZILA VOLKSWAGEN«, oziroma »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP VOZILA HYUNDAI«.

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5 maja 6a, 5270 Ajdovščina, do 25.2.2016 do 16. ure.

Če bi radi oddali ponudbi za obe vozili, morata biti v ločenih kuvertah na način, kot je navedeno zgoraj.

Odpiranje ponudb bo dne 26.2.2016 ob 9. uri, ki bo javno, in se bo izvedlo v sejni sobi Občine Ajdovščina, na naslovu Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

V kolikor bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ceno za eno ali drugo vozilo, bodo v primeru, da so vsi izmed njih udeleženi na odpiranju ponudb, pozvani, da na obrazcu predložijo novo ceno. V kolikor kateri izmed najugodnejših ponudnikov na javnem odpiranju ne bo prisoten, bodo vsi najugodnejši ponudniki obveščeni, do kdaj naj podajo novo ponudbo.  

Prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj.

Najugodnejši ponudnik je v 3 dneh po predložitvi prodajne pogodbe v podpis, slednjo dolžan skleniti, sicer bo občina k sklenitvi pogodbe pozvala drugega najugodnejšega ponudnika. Po podpisu pogodbe mu bo izdan račun. Kupec mora prevzeti avtomobil v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.

Priloga:

-          obrazec ponudba za odkup vozila VOLKSWAGEN GOLF 1,4 TRENDLINE

-          obrazec ponudba za odkup vozila HYUNDAI GALLOPER WAGON 2,5TDI

 

Objavljeno na spletni strani OA dne 9.2.2016, v rubriki Razpisi.

 

Direktorica

Mojca Remškar Planinc, l. r.

Razpisna dokumentacija

Ponudba za odkup vozila golf

Ponudba za odkup vozila galloper