Namera o prodaji lesa

datum: 20.01.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o neposredni prodaji lesa na zemljišču v Batujah.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14) na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

o neposredni prodaji lesa na zemljišču s parc. št. 83/1 in 83/2 k.o. Batuje, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-2505-A002/16, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se dovoli posekati150 dreves Robinja in drugih trdih listavcev, les katerih se proda. Proda se neto količina 5,28 m3, ocenjena vrednost lesa je 128,30 € z DDV.


Posel bo sklenjen po 15-dnevnem roku objave te namere.

 župan

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 3502-80/2015

Datum:  20.1.2016

Namera o prodaji lesa

Dno obrazca