Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Šmarje

datum: 05.01.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnotne pravice v k.o. Šmarje, za potrebe izgradnje, vzdrževanja in obnovo infrastrukture.

Številka: 35024-37/2015-3

Datum: 4.1.2016

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 4492/1 k.o. 2396 Šmarje:

-          služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega zemeljskega voda v dolžini 9,00 m ter širini 0,50 m;

-          služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje telefonskega zemeljskega voda v dolžini 8,60 m ter širini 0,50 m;

-          služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 8,80 m ter širini 0,50 m;

na parceli št. 4491 k.o. 2396 Šmarje:

-          služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 3,10 m ter širini 0,50 m;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 3819 k.o. 2396 Šmarje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice