Namera o neposredni prodaji lesa

datum: 29.12.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o neposredni prodaji lesa na zemljišču na Colu, skladno z Odločbo o dovolitvi poseka izbranih dreves Zavoda za gozdove Slovenije.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14) na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

o neposredni prodaji lesa na zemljišču s parc. št. 17 k.o. Col, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-2503-A176/15, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se dovoli posekati 7 DREVES Gradna, 6 Maklena, 27 Črnega gabra in 26 Malega jesena, les katerih se proda. Proda se neto količina 8,89m3, ocenjena vrednost lesa je 130,12€ z DDV.

Posel bo sklenjen po 15-dnevnem roku objave te namere.

 

župan

Tadej Beočanin

 

Številka: 3502-64/2015

Datum:  29.12.2015

Namera za prodajo lesa