Odločba o ukinitvi statusa javno dobro v k.o. Šturje

datum: 21.12.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Šturje, na nepremičnini, ki ne služi več javni rabi.

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra