Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Skrilje

datum: 18.12.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Skrilje.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10 s spremembami in dopolnitvami)) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe, s katero bo zainteresiranemu kupcu prodala nepremičnino parc. št. 1241/13 k.o. Skrilje , površine 28 m2. Ocenjena vrednost parcele je 30€/m2.

Zainteresirani kupec nosi vse stroške davščin in prepisa lastništva.

Rok za prijavo interesentov na objavljeno namero je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, po opravljenih pogajanjih, in sicer po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r. 

Številka: 478-82/2014

Datum:   18.12.2015

Namera - prodaja v k.o. Skrilje