Javno naročilo: Parkirišča za starim mlinom v Ajdovščini

datum: 03.12.2015
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina objavlja javno naročilo za izgradnjo parkirišč na območju za starim mlinom v Ajdovščini.

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na Javno naročilo Parkirišča za starim mlinom v Ajdovščini.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil.

Oznaka naročnika: 4301-41/2015.

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 16. decembra 2015. Naročnik bo odgovore pripravil do 18. decembra 2015.

Razpisna dokumentacija JN Parkirišča za starim mlinom v Ajdovščini

Načrt gradbenih konstrukcij-PZI

Načrt gradbenih konstrukcij - PGD

Načrt električnih inštalacij in električne opreme

Grafični prikaz parkovne poti s parkovno ureditvijo

Izgled temelja za steber JR 

Karakteristični prerezi pri polaganju kablov

Kabelski jašek

Načrt kabelskega jaška

Križanje vodov

MPO P.E.V.

Shema JR kanali

Situacija JR

Situacija NNO 

Obstoječa situacija

Popis del - 1 faza

Popis del - 2. faza

Popis del za obnovo vodovoda

Popis del - pešpot za starim mlinom

Popis del - meteorna kanalizacija

Projektantski popis s predizmerami - javna razsvetljava in nizkonapetostno omrežje

Polaganje travnih plošč ob granitni kocki

Betonski robnik

Lesen podest

Prestavitev hidranta