Burjo merijo na ajdovskem stadionu

datum: 16.11.2015
kategorija: Novice

Dvoletni projekt Wind Risk (2014 - 2015), v katerem Občina Ajdovščina sodeluje z Univerzami iz Ljubljane, Dortmunda in Splita, je uspešno zakorakal proti polovici svoje delovne poti. Tako se, skladno z zastavljenimi projektnimi cilji, tudi v Občini Ajdovščina, ne samo intenzivno izpolnjujejo predvidene naloge, marveč tudi specifične aktivnosti vezane izključno na naše območje.

V prvem obdobju delovanja projekta Wind Risk so bile izdelane analize in raziskovanja močnega vetra na specifičnih območjih projektnih partnerjev - Ajdovščine, Ljubljane (Slovenija), severnega Porenja - Vestfalije (Nemčija) in osrednje Dalmacije (Hrvaške). Poročila so se med drugim osredotočala na raziskovanje trendov pojavljanja močnega vetra in njegovih sunkov, oceno ogroženosti lokalnega prebivalstva, infrastrukture, tranzita, zgradb in gozdov ter vlogo institucij, odgovornih za prostorsko načrtovanje, infrastrukturo in civilno zaščito. Potrjeno je bilo, da klimatske spremembe vplivajo na intenzivnost in pogostost pojavljanja naravnih nesreč zaradi močnega vetra in s tem posredno tudi na višino stroškov za odpravljanje njihovih posledic.

Poleg tega je zanimivo tudi omeniti, da se trenutno izvaja vzpostavitev Wind Risk enotnega sistema za merjenje vetra, ki bo namenjen tudi neformalnemu opazovanju in opozarjanju lokalnih enot civilne zaščite pred nevarnostjo hudega vetra. Prikazoval bo tudi podatke o vetru iz merilne postaje na ajdovskem stadionu.

Kljub temu, da škoda, ki jo povzroči močan veter, ne predstavlja samo velikega problema za pilotna območja, ki jih preučuje projekt Wind Risk, ampak tudi za celotno Evropo in širše, je raziskav, ki bi se osredotočale na to problematiko, relativno malo. Tudi zato je, za boljšo pripravljenost ajdovskega območja za primere silovite burje, toliko bolj pomembno, da se vedenje in raziskovanje o burji poglablja in nadaljuje.

WIND RISK_logotip_ba echo-logo wind risk

Logo civil protection wind risk