Ukinitev javnega dobra v k.o. Ajdovščina (parc. št. 1167/11)

datum: 11.11.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina z odločbo ukinja status na nepremičnini, ki ni več v splošni rabi in ne funkcionira kot javno dobro.

Odločba o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ajdovščina