Javno naročilo: Dobava električne energije za Osnovno šolo Dobravlje

datum: 05.11.2015
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo za dobavo električne energije za Osnovno šolo Dobravlje.

Številka postopka: 4301-40/2015

Javno naročilo za dobavo električne energije za Osnovno šolo Dobravlje je objavljeno na portalu javnih naročil. Dodatna pojasnila bo naročnik posredoval le preko portala javnih naročil, vprašanja morajo biti zastavljena najkasneje do 19. novembra 2015 do 12. ure, odgovori bodo posredovani najkasneje 6 dni pred iztekom javnega naročila.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 26. novembra 2015 ob 10. uri, v prostorih Občine Ajdovščina.

Razpisna dokumentacija