Javno naročilo: Nadzidava Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina

datum: 27.10.2015
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina objavlja javno naročilo za nadzidavo Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina.

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Nadzidava Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina.

Oznaka naročnika: 4301-38/2015

Ponudbe se zbirajo na vložišču Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, najkasneje do 20. novembra 2015, do 9. ure.

Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno, preko Portala javnih naročil. Naročnik bo na vprašanja, ki bodo na portalu zastavljena do vključno 13. novembra, odgovoril do 17. novembra.

Razpisna dokumentacija - nadzidava OŠDL Ajdovščina

Arhitektura

Gradbene konstrukcije

Popis del - sklop 1

Popis del - sklop 2

Sheme