Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v Budanjah

datum: 22.10.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v Budanjah, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja vodovoda.

Številka: 35024-25/2015-2

Datum: 21.10.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parceli št. 2482/5 k.o. 2379 Budanje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 10,00 m in širini 1,00 m, fekalne kanalizacije v dolžini 95,40 m in širini 1,00 m ter podzemnega nizkonapetostnega električnega voda v dolžini 131,00 m in širini 1,00 m v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 2422/21 k.o. 2379 Budanje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera o sklenitvi pogodbe - služnostna pravica v Budanjah