Javno naročilo: Vodovod Lokavec - 2. faza

datum: 24.09.2015
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo za izvedbo vodovoda v Lokavcu, II. faza.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil, št. naročnika: 4301-30/2015.

Naročnik bo na vprašanja ponudnikov odgovarjal le preko portala javnih naročil, vendar pa morajo biti postavljena najkasnje do vključno 8. oktobra 2015. Odgovori bodo pripravljeni do 9. oktobra 2015.

Ponudbe morajo na vložišče Občine Ajdovščina prispeti najkasneje 16. oktobra 2015, do 10. ure. Istega dne bo potekalo javno odpiranje ponudb.

Javno naročilo - vodovod Lokavec II. faza

Popis del

Raztežilnik Gorenje

Raztežilnik Čohi