Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje Občinske volilne komisije

datum: 26.08.2015
kategorija: Druge javne objave

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi Poslovnika Občine Ajdovščina, objavlja Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje Občinske volilne komisije.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik, njegov namestnik ter trije člani in njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogu političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Člane občinske volilne komisije imenuje občinski svet, na podlagi liste kandidatov, ki jo sestavi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  Mandat občinske volilne komisije traja štiri leta.

Rok za podajo predlogov je ponedeljek, 7.9.2015. Predlog se pošlje na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, po pošti ali odda v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina.

Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje OVK

Obrazec - soglasje kandidata

Obrazec - predlog za imenovanje OVK

Obrazec - predlog za imenovanje kandidata