Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Budanje

datum: 03.08.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v Budanjah, na parceli v lastni občine, za namene izgradnje, obnove in vzdrževanja vodovoda.

Številka: 35024-19/2015-2

Datum: 28.7.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremični v lasti občine, in sicer na parceli št 2488/1 k.o. 2379 Budanje za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 2,70 m ter v širini 0,60 m, kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. *97, *94/1, *98, vse k.o. 2379 Budanje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera - služnost - Budanje, vodovod