Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Dol - Otlica

datum: 03.08.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine, v k.o. Dol - Otlica.

Številka: 35024-18/2015-2

Datum: 28.7.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremični v lasti občine, in sicer na parceli št 1432/2 k.o. 2370 Dol-Otlica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 5,10 m ter v širini 0,50 m, kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 811/3 in 813/1, obe k.o. 2370 Dol Otlica.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera - ustanovitev služnostne previce - Dol-Otlica