Javno naročilo za meteorno kanalizacijo Vipavski Križ - Male Žablje in kanalizacijo Pikči - Kozja Para

datum: 27.07.2015
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na Javno naročilo za meteorno kanalizacijo Vipavski Križ - Male Žablje in kanalizacijo Pikči - Kozja Para.

Št. naročnika: 4301-24/2015

Št. objave na Portalu javnih naročil: JN5061/2015, objavljeno 27. julija 2015

Javno naročilo za meteorno kanalizacijo Vipavski Križ - Male Žablje in kanalizacijo Pikči - Kozja Para

Popis del

Karakteristični prerez jarka

Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja le pisno, preko Portala javnih naročil.
Naročnik bo na vprašanja, ki bodo na Portalu javnih naročil postavljena do vključno 12.08.2015 do
12.00 ure, odgovoril do 14.08.2015.