Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k.o. Ajdovščina

datum: 30.06.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja sledečo

NAMERO:

Občina Ajdovščina odda v uporabo zainteresiranemu uporabniku prostor št. 2 (18 m2), v prvem nadstropju stavbe št. 1, v bivši vojašnici Srečka Kosovela Ajdovščina, na naslovu Vipavska cesta 11a, Ajdovščina.

Prostor se oddaja za namene glasbenega udejstvovanja, zato se na objavljeno namero lahko prijavijo subjekti, ki izpolnjujejo navedeni pogoj.

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa za dobo 3. let. V primeru potreb Občine Ajdovščina po tem prostoru je odpovedni rok 2 meseca.

Uporabnina oz. najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja.

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namer na spletni strani Občine Ajdovščina.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-12/2015-4

Datum: 29.6.2015