Namera za sklenitev neposredne najeme pogodbe v k.o. Col

datum: 01.06.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Col - poslovni prostor št. 5, v stavbi na naslovu Col 78, v izmeri 23,86m2.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO 

Občina Ajdovščina odda v najem najugodnejšemu ponudniku poslovni prostor št. 5, v stavbi na naslovu Col 78. 

Prostor se oddaja za namene dejavnosti frizerskega salona, za obdobje 5 let ter z odpovednim rokom 3 mesece. 

Izklicna mesečna najemnina je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in znaša 72,00€ mesečno. 

Rok za priglasitev interesentov za najem je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

S prijavljenimi interesenti bodo opravljena pogajanja o najemnini.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-11/2015

Datum:   1.6.2015      

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Col