Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice - Planina

datum: 01.06.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine na Planini.

Številka: 35024-13/2015-2

Datum: 28.5.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremični v lasti občine, in sicer na parceli št 2065/6 k.o. 2399 Planina za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovodnega priključka v dolžini 45,00 m in širini 0,50 m in električnega voda v dolžini 44,00 m ter v širini 0,50 m kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 2065/6 k.o. 2399 Planina.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice