Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice - Vipavski Križ

datum: 01.06.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogobde o ustanovitvi služnotne pravice na nepremičnini v lastni občine v Vipavskem Križu.

Številka: 35024-12/2015-2

Datum: 28.5.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremični v lasti občine, in sicer na parceli št 2782/1 k.o. 2391 Vipavski Križ za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovodnega priključka v dolžini 6,49 m in širini 1,50 m, električnega voda v dolžini 2,70 m ter v širini 1,50 m, meteorne kanalizacije v dolžini 9,42 m ter v širini 1,50 m in fekalne kanalizacije v dolžini 5,02 m ter v širini 1,50 m kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 3903  k.o. 2391 Vipavski Križ.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.


ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice