Namera o sklenitvi pogodbe o posebni pravici uporabe v Vipavskem Križu

datum: 01.06.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o posebni pravici uporabe - poseganja napušča ostrešja v Vipavskem Križu.

Številka: 35024-12/2015-3

Datum: 28.5.2015


Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi posebne pravice uporabe poseganje napušča ostrešja na južnem in zahodnem delu objekta na parceli št. 3903 k.o. 2391 Vipavski Križ, v zračni prostor dela parcele št. 2782/1 k.o. 2391 Vipavski Križ, skupne površine 2,70 m2 kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 3903 k.o. 2391 Vipavski Križ.

Pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera o sklenitvi pogodbe o posebni pravici uporabe